Meditation Courses


Meditation Course to understand and give peace to over active mind


10 weekly in person classes taught by Kåre Troelsen.


( PÅ DANSK LÆNGERE NEDE)10 classes – 10 weeks 6.April-8th June.

Tuesday evenings from 6-7.30 pm

Max 5 in person participants ( more can join online)


A step by step approach unfolding clarity, understanding and freedom through meditation and inquiry into the nature of the mind, happiness and peace.


Sound recordings and notes will be given for each class.

“This course has gone much deeper and has taken me much further than I expected. I will say that not only has my daily worry, anxiety and tension significantly decreased, but I have also gained a pretty massive understandings (both physically tested and conceptually explained) of how the mind works.”

“Well-designed, with simple visual homework guides including notes for all the steps we’ve been through and also home practice. This course has allowed a deep exploration of my own barriers and the opportunity for in-depth comments, questions and answers after each session has created a very fine study space that has been able to resonate mentally all week, and still resonates now, long after the end of the course. ”
The weekly online meditation classes will focus on how to acquire tools for dealing with an overactive mind/ world. How to develop the ability to become the observer of thoughts and emotions.

Through a variety of focus exercises, breathing techniques, visualisations and awareness building meditation we will work step by step to establish an inner place of trust, stillness, clarity and peace.
From this place of clarity a new understanding of your mind and emotions will unfold. There will be homework to open up new levels of awareness from week to week. 


You are also welcome to experience a free regular meditation session, see herePROGRAM
6th April- 8th June
Tuesday evenings from 6-7.30 pm

1 individual session(20-30m) for the teacher to understand the individual student’s issues/ wishes.
Schedule a time with me.


10 weekly in person class sessions (90 min each) + homework assignments to deepen the practise.


3. MODULES/ 10 LESSONS

1st Module. Tools for grounding
1st lesson: Basic tools for acute physical grounding.
2nd lesson: Gentler tools for grounding and clarity.
3rd lesson: Using alternating nostril breath/ mantra/ mala.

2nd Module. How to establish the power to observe in peace.
4th lesson: Observing senses and the ability to observe the senses.
5th lesson: Meditation on “inner” levels of experience, from body to ego.
6th lesson: Expanding into the impersonal space.

3rd Module. Meditation sessions with a deep focus on personal specific issues that trouble you.
7th lesson: Observing fear and the idea of purpose.
8th lesson: Observing desire and longing.
9th lesson: Observing Sense of Seperation

4. Concluding session.
10th lesson: Being and Acting.

PRICING

10 Modules, – 1750 kr in total, paid in advance.

Contact me with questions and to reserve at seat/ pay: tlf 50481936, mail i-evolve@hotmail.com
I learned to remain still in moments of stress and change. 

I learned to observe the world and myself.


I learned to face my fears.


I learned to recognize my true desires.


I learned to trust.


I learned to forgive and to embrace. “

V.S


DANSK TEKST

10 klasser på 10 uger. 6. marts- 8.juni

Tirsdage aftner kl 18-19.30

Max 5 deltagere (flere kan deltage online)


En trinvis tilgang til klarhed, forståelse og frihed gennem meditation og observation af sindets natur og en dybere forståelse af lykke og fred.


Lydoptagelser og noter gives efter hver klasse


“Dette kursus er gået langt dybere og har bragt mig langt længere end jeg havde forventet. Jeg vil sige at ikke blot er min daglige bekymring, angst og anspændthed mærkbart mindsket, men også har jeg fået en ret massiv bunke af forståelser (både fysiske afprøvede og konceptuelt forklarede) af hvordan sindet fungerer”


“Veltilrettelagt, med simple visuelle lektieguider inkluderet noter til alle trin vi har været igennem og desuden hjemme praktik. Dette kursus har tilladt en dyb udforskning af mine egne barrierer og muligheden for fordybende kommentarer, spørgsmål og mulige svar efter hver session har skabt et meget fint studierum, som har kunne runge mentalt hele ugen, og stadig runger nu, langt efter kursets ende.”
De ugentlige online meditations-klasser fokuserer på, hvordan man skaffer sig værktøjer til at håndtere et overaktiv sind / verden. Hvordan man udvikler evnen til at observere tanker og følelser.

Gennem en række fokusøvelser, vejrtrækningsteknikker, visualiseringer og opmærksomhedsopbyggende meditation vil vi arbejde få at etablere et indre rum med tillid, stillhed, klarhed og fred.
Fra dette klare sted vil en ny forståelse af dit sind og følelser udfolde sig. Der vil være hjemmearbejde fra uge til uge.


Du er også velkommen til de almindelige gratis meditationer, se herPROGRAM
6.marts-8.juni
Tirsdage aftener kl 18-19.30

1 individuel session (20-30m) så underviseren får indsigt i den enkelte elevs problemer / ønsker.
Planlæg et tidspunkt med mig.

10 ugentlige sessioner (90 minutter hver) + hjemmearbejdeopgaver for at uddybe praksis.

3 MODULER / 10 SESSIONER

Første modul. Værktøjer til jordforbindelse
1.session: Grundlæggende værktøjer til akut fysisk jordforbindelse.
2. session: Blidere værktøjer til jordforbindelse og klarhed.
3. session: Brug af skiftende næseborsåndedræt / mantra / mala.

Andet modul. Hvordan man etablerer kraften til at observere i fred.
4. session: Iagttagelse af sanser og evnen til at observere sanserne.
5. session: Meditation på de “indre” oplevelsesniveauer, fra krop til ego.
6. session: Udvidelse ind i det upersonlige rum.

Tredje Modul: Meditation med et dybt fokus på personlige specifikke problemer.
7. session: Iagttagelse af frygt og ideen om formål.
8. session: Iagttagelse af lyst og længsel.
9. lektion: Iagttagelse af oplevelsen af adskillelse

10. afsluttende session: At være og at handle.

PRISER

10 Klasser, -1750 kr. i alt, forudbetales samlet. Kontakt mig med spørgsmål, og for at reserverer en plads/ betale . tlf 50481936, mail i-evolve@hotmail.com


%d bloggers like this: