Meditation Courses


Meditation Course for worry, anxiety, stress, panic and OCD


Weekly in person classes taught by Kåre Troelsen.

10 classes, Tuesdays at 7 pm. From 26. May – 28. July .
( PÅ DANSK HERUNDER)

A 10 class meditation course designed to empower and calm anyone experiencing symptoms like worry, stress, anxiety, panic or OCDThe weekly in person meditation classes (max 8 persons) will focus on how to acquire tools for dealing with an overactive mind/ world. How to develop the ability to become the observer of thoughts and emotions.

Through a variety of focus exercises, breathing techniques, visualisations and awareness building meditation we will work to establish an inner place of trust, stillness, clarity and peace.
From this place of clarity a new understanding of your mind and emotions will unfold. There will be homework from week to week. 

You are also welcome to experience a free regular meditation session, see here

Mail me on i-evolve@hotmail.com, or phone me on 50481936  with any questions.

PROGRAM

1 individual online session(30m) for the teacher to understand the individual student’s issues/ wishes. Schedule time with me.

26. May-28. July:
Tuesdays at 7 pm. 10 weekly in person class sessions (70 min each) + homework assignments to deepen the practise.


MODULES

1. Tools/ Methods: 3 guided sessions teaching meditation using breathwork, sensory awareness, body grounding.

2. How to establish the power to observe in peace: 3 sessions of guided meditations watching breath, body, senses, thought, emotions and silence.

3. Observing mind-body in motion. 3 guided meditation sessions with a deep focus on personal specific issues that trouble you, i.e. overpowering states, thoughts, patterns, habits, fears, impulses to action

4. One conclusion session.

Location: Grønnegårds-klinikken, Stevnsgade 5, st.tv. 2200 Kbh N.
PRICING
The Initial Individual online session – 200 kr
10 Modules, -100 each, or 900 in total when paid in advance.


Contact me with questions and to reserve at seat/ pay: tlf 50481936, mail i-evolve@hotmail.com

DANSK TEKST


Et 10-klassers meditationskursus designet til at styrke og berolige alle, der oplever symptomer som bekymring, stress, angst, panik eller OCD


De ugentlige meditations-klasser (maks. 8 personer) fokuserer på, hvordan man skaffer sig værktøjer til at håndtere et overaktiv sind / verden. Hvordan man udvikler evnen til at blive observatør af tanker og følelser.

Gennem en række fokusøvelser, vejrtrækningsteknikker, visualiseringer og opmærksomhedsopbyggende meditation vil vi arbejde få at etablere et indre rum med tillid, stillhed, klarhed og fred.
Fra dette klare sted vil en ny forståelse af dit sind og følelser udfolde sig. Der vil være hjemmearbejde fra uge til uge.

Du er også velkommen til de almindelige gratis meditationer, se her

Mail mig på i-evolve@hotmail.com, eller ring mig på 50481936 med spørgsmål.

PROGRAM

1 individuel online-session (30m) for at underviseren forstår den enkelte deltagers problemer / ønsker. Planlæg tid med mig.

26. maj-28. juli: Tirsdage kl. 19.
10 ugentlige in-person klasseser (70 min hver) + hjemmearbejdeopgaver for at uddybe praksis.

MODULER


1.Værktøjer / metoder: 3 guidede sessioner med undervisning i meditation ved hjælp af åndedrætsøvelser, sensorisk opmærksomhed, kropsforankring.

2.Etablering af evnen til at observere: 3 sessioner med guidede meditationer, der fokusere på evnen til at observere ånd, krop, sanser, tanke, følelser og stilhed.

3.Iagttagelse af sind-krop i bevægelse. 3 guidede meditationer med et dybt fokus på personlige specifikke spørgsmål, der generer dig, f.eks. overvældende tilstande, tanker, mønstre, vaner, frygt eller impulser til handling

4. Afsluttede session.

Sted: Grønnegårds-klinikken, Stevnsgade 5, st.tv. 2200 Kbh N.


PRISER
Den indledende individuelle session – 200 kr
10 Klasser, -100kr hver, eller 900 kr i alt, hvis forudbetales samlet. 

Kontakt mig med spørgsmål, og for at reserverer en plads/ betale . tlf 50481936, mail i-evolve@hotmail.com